Thai Eng
วันที่ : 30 สิงหาคม 2557, 21:11 น.
ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์มูลนิธิฯ
ค้นหา
หน้าแรก
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
ประวัติมูลนิธิฯ
คณะกรรมการบริหาร
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานสังคมสงเคราะห์
งานแผนงานและ
พัฒนาคุณภาพ
งานสารสนเทศ
งานอาสาสมัคร
งานบริการ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำปี
ห้องบานชื่น
ข้อมูลวิชาการ
งานวิจัย
ความสามารถพิเศษ
คุยกัน กันเอง
บริจาค
ช่องทางบริจาค
แบบฟอร์มการบริจาค
(pdf)
ติดต่อมูลนิธิฯ
สำนักงานมูลนิธิช่วย
คนปัญญาอ่อนฯ
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
ศูนย์การเรียนรู้พิเศษ
ประภาคารปัญญา
ศูนย์ฝึกอาชีพ
ปัญญาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
ชุมชนคลองเตย
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
ทุ่งสองห้อง
ศูนย์สงเคราะห์บุคคล
ปัญญาอ่อนภาคเหนือ
ศูนย์สงเคราะห์บุคคล
ปัญญาอ่อนภาค ต.อ.น.
ศูนย์สงเคราะห์บุคคล
ปัญญาอ่อนภาคใต้
แผนที่
 
ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร
ประวัติความเป็นมา
     ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร เริ่มก่อตั้งและเปิดบริการ เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2532  ตามโครงการที่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ ได้โปรดเกล้าพระราชทานนามแก่ศูนย์นี้ว่า ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร ซึ่งมีความหมายว่า “อาคารแห่งปัญญา” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  องคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นผู้แทนพระองค์ มากระทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2533
    ศูนย์ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลปัญญาอ่อนระดับเรียนได้ ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เข้ามาฝึกอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประกอบกับเป็นสถานที่ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพให้บุคคลเหล่านี้มีอาชีพ พอช่วยตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคม
     ปัจจุบันศูนย์ฯ สามารถรับนักเรียนเข้ามาฝึกและรับการศึกษา ได้ 50 คน ดำเนินการฝึกและจัดการเรียนการสอน โดยครูที่ผ่านการฝึกอบรมทางการศึกษาพิเศษ
ผู้บริหารโรงเรียน
นายจงกล    บัวเกษ  
 

  การบริการ
  ระเบียบการรับสมัครและสถานที่
 
 
  ปฏิทินกิจกรรม
Previous สิงหาคม 2557 Next
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ลงทะเบียนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 บทความน่ารู้
ดนตรีไทย กับ เด็กที่มีความบกพร่อง
คุณรู้จักภาวะปัญญาอ่อนดีแค่ไหน
« ดูหัวข้ออื่น
 ความสามารถพิเศษ
นายคงพัฒน์ ปัณฑะจักร
เด็กชายปัญญา หอมมาลัย
นางสาวนิชาภา นิยม
นายเมธี อุดมสุข
« ดูหัวข้ออื่น
 งานวิจัย
การเตรียมความพร้อมในการพึ่งพาตนเองของบุคคลปัญญาอ่อน
« ดูหัวข้ออื่น
 ห้องบานชื่น
รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ ด่วน
รับสมัครงาน ด่วน
จำหน่าย ส.ค.ส.
เส้นทางสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในชุมชน
« ดูหัวข้ออื่น
  Link ที่น่าสนใจ
www.csdctv.com
www.tddf.or.th
www.rajanukul.com
www.autisticthai.org
http://prapakarnpanya.org
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับมูลนิธิ ฯ | ข่าวและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | บริจาค | ติดต่อมูลนิธิฯ | แผนที่มูลนิธิฯ
  ©2006Copyright. All right Reserved. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2245-3954, 0-2245-2643 โทรสาร: 0-2246-8329