ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครที่ผ่านมา

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครโครงการนครศรีธรรมราช 29-30 ก.ย 2561 17 Sep 2018