ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข้อมูลวิชาการ

ข้อมูลวิชาการ

ประวัติมูลนิธิ ฯ 28 Aug 2014
การป้องกันภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 27 Dec 2015