ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัคร ก.ย. 2561

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ทางสติปัญญาในชุมชน

โครงการ เดือน กันยายน

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย อำเภอ โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

วันที่ 25-26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสงฆ์ โรงพยาบาล วิเศษชัยชาญ อำเภอ วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง