ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัคร ต.ค. 2561

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ทางสติปัญญาในชุมชน

โครงการ เดือน ตุลาคม

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลเดชอุดม อำเภอ เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สวน-บังอร (โรงอาหารชั้น2) โรงพยาบาล กาญจนดิษฐ์ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี