ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครโครงการลำปาง 18-19 ก.ค 2561

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครโครงการลำปาง 18-19 ก.ค 2561

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครโครงการลำปาง 18-19 ก.ค 2561  ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง