ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวกิจกรรม

about

โครงการสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและคุณภาพ ชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร