ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวประชาสัมพันธ์

about

ขอเชิญร่วมสั่งจอง เหรียญประวัติศาสตร์ ๗๒ พรรษา

ขอเชิญร่วมสั่งจอง เหรียญประวัติศาสตร์ที่ระลึกมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลออุดลยเดช เมื่อปี พ.ศ. 2542

โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


ติดต่อสั่งจองได้ที่ : มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ โทรศัพท์ 02-215-0781-5 โทรสาร 02-215-0786
Email : fmrth@hotmail.com

 

แบฟอร์มใบสั่งจอง

 

ค่าจัดส่ง EMS ดังนี้

1-4 เหรียญ 50 บาท

5-9 เหรียญ 80 บาท

10-20 เหรียญ 100 บาท