ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวประชาสัมพันธ์

about

ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการโครงการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร


ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สร้างอาคาร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่องทางการบริจาค สามารถบริจาคได้โดยผ่านช่องทางดังนี้

-เงินสด บริจาคที่ได้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ 4793 ถ ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
-ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ"ปณ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

-เช็คสั่งจ่าย"มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ"

-โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ"

ธนาคารกสิกรไทย สาขาดินแดง เลขที่บัญชี 703-2-48188-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง เลขที่บัญชี 128-0-95249-8

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยถนนดินแดง เลขที่บัญชี 144-2-14735-9

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอโศก-ดินแดง เลขที่บัญชี 056-1-00234-7

ติดต่อทางมูลนิได้ที่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร02-245-2643,02-245-3954 โทรสาร 02-246-8329 Email: Fmrth@hotmail.com 

*ใบเสร็จการบริจาคเงิน สามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้