ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวกิจกรรม

about

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครโครงการเชียงราย 4-5 ก.ค 2561

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครโครงการเชียงราย 4-5 ก.ค 2561

ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฮือนแม่ฟอง โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย