ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวกิจกรรม

about

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครโครงการอุบลราชธานี 3-4 ตุลาคม 2561

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครโครงการอุบลราชธานี 3-4 ตุลาคม 2561

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัครโครงการอุบลราชธานี 3-4 ตุลาคม 2561 ณ. ห้องประชุมโรงบาลเดชอุดม อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี