ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวกิจกรรม

about

โครงการเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครและฝ่ายนักสังคมสงเคราะห์ วันที่ 12 มีนาคม 2562

ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการทางสติปัญญา วันที่ 12 มีนาคม 2562

สาเหตุความพิการ เด็กเป็นดาวน์ซินโดม พิการตั้งแต่กำเนิด  เป็นโรคผิวหนัง และเป็นไทรอยด์ โดย อาศัยอยู่กับแม่ 2 คน โดย แม่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจาก เบี้ยคนพิการของลูก