ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวกิจกรรม

about

โครงการเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครและฝ่ายนักสังคมสงเคราะห์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการทางสติปัญญา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ครอบครัวนี้มีลูก 2 คนเป็นออทิสติกทั้ง 2 คน  พิการตั้งแต่กำเนิด เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ โดย อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ รวมกัน 4 คน