ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวประชาสัมพันธ์

about

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกบานชื่น

 

กลุ่มอาสาสมัครร่วมกันจัดทำดอกบานชื่น