ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวประชาสัมพันธ์

about

ประชุมวาระพิเศษ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ประชุมวาระพิเศษ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน  2560 เวลา 10.00 น.

ณ.ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ชั้น 2

 

 

วางแผนและจัดทีมงานในการจำหน่ายดอกบานชื่น

 

 

 

จัดตั้งทีมงานเยี่ยมบ้าน