ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวกิจกรรม

about

โครงการส่งเสริมป้องกันการขาดสารอาหารและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลปัญญาอ่อนในชุมชน